Öka effekten av utbildningar genom att sprida ut lärandet över tid

Ö

Att öka effekten av utbildningar kan ibland kännas som en oövervinnerlig uppgift. En av de tydligaste utmaningarna är faktumet att vi glömmer nästan allt vi lär oss. Ebbinghaus glömskekurva, som beskrevs första gången redan 1885, har blivit en ständig påminnelse om detta. Gladeligen var psykologen Hermann Ebbinghaus även den förste att notera att utspridandet av information kan motverka glömska och istället öka lärandet.

Ebbinghaus glömskekurva innebär en rejäl utmaning för utbildare

Enligt Ebbinghaus glömskekurva glömmer vi på bara en månad majoriteten av det vi lärt oss. Som utbildare, med målet att öka effekten av våra utbildningar, har vi här en stor utmaning att tackla. En förutsättning för att få effekt av våra utbildningsinsatser är ju att deltagarna kommer ihåg vad de lärde sig.

Undvik mirakelkurer såsom lärstilar

Inte sällan dyker det upp nya mirakelkurer inom utbildningsvärlden. Det kan vara såväl lovord om mikrolärande, som videolärande och anpassning efter lärstilar. Som utbildare gäller det dock att sortera ut de lärstrategier vi vet fungerar. Just lärstilar är en av de mirakelkurer som helt saknar stöd i forskningen.

Att sprida ut lärandet över tid har enorm påverkan på hur mycket vi glömmer

Forskningen kring minnet är däremot väl belagt och här finns flertalet lärstrategier för att öka effekten av utbildningar. Den absolut mest robusta lärstrategin är vad som på engelska kallas “spacing effect”, vilken går ut på att vi sprider ut lärandet över tid.

Forskaren Robert Bjork UCLA Learning and Forgetting Lab säger att det är allmän kunskap att vi behöver repetera för att inte glömma. Han menar dock att det är långt ifrån allmän kunskap att tidsintervallen mellan våra repetitioner har enorm inverkan på hur mycket vi senare kommer ihåg.

Önskvärda svårigheter ökar lärandet

Vid en första anblick kan det verka rimligt att utspridande av information bidrar till ökat lärande. När vi gräver ner i detaljerna kring varför det ökar lärandet slutar dock rimligheten. Ofta gör vi misstaget att tro att “njutbart lärande” är samma som “effektivt lärande”. Bjork har i sin forskning “New Theory of Disuse” kommit fram till att deltagare lär sig mer, när vi begränsar tillgången till informationen.

Genom att sprida ut informationen gör vi det svårare för deltagare, vilket i sin tur hjälper dem att lära sig mer. Inte alls intuitivt kan tyckas. Faktum är att deltagarna själva kommer tro att de lär sig mindre än om intervallen hade varit kortare. Detta är en enormt viktig lärdom att komma ihåg eftersom vår mänskliga intuition i detta fallet ger oss felaktig feedback. Det är en hårfin gräns dock. Gör vi det för svårt för deltagarna hämmas lärandet. Bjork kallar det för önskvärda svårigheter.

Utspritt lärande hjälper dig att öka effekten av utbildningar

Sammanfattningsvis: Att sprida ut informationen över tid, istället för att trycka in allt på en och samma gång, är enligt Bjork en av de mest robusta strategierna för att för att motverka glömska. Enligt Bjork lärs information som presenteras med utspridda intervall in mycket bättre än information som presenteras utan intervall. Ett bra första steg för att öka effekten av utbildningar är därför att börja sprida ut informationen.

Några enkla sätt för att komma igång kan vara…

… att låta deltagare på förhand ta del av utbildningsmaterial.

… att efter utbildningen förse deltagarna med repetitionsfrågor.

… att göra om utvärderingen till en läraktivitet.

… att skicka reflektionsfrågor via epost som triggar tillbakablick.

… att några veckor efter utbildningen skicka en enklare “refresher” i form av en PPT.

 

 

Tyckte du artikeln var intressant?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så du inte missar nästa!

 

Om skribenten

Johan Svensson

Nyfiken i största allmänhet. Försöker leva efter barnpsykologens Ross Greenes filosofi: "If they could do well, they would do well". Speciellt intresserad av psykologi och just nu framförallt motivations- och socialpsykologi. Läser gärna och mycket. Jobbar på Knowly där jag försöker omsätta min läsning i praktiken. Forskare på Twitter har kommit att bli en ständig källa för inspiration. =)

Skriv kommentar

Nyhetsbrev

Anmäl dig för att få inspiration och tips på hur du kan utveckla dina utbildningar direkt i inkorgen.